Entrega domiciliaria

O presente Convenio Colectivo ten por obxecto regular as relacións laborais nas empresas que teñan a actividade de entrega domiciliaria de todo tipo de comunicacións postais (cartas, impresos, notificacións, requirimentos, folletos publicitarios, propaganda con ou sen dirección, certificados, revistas, prensa non diaria), así como aquelas actividades postais complementarias e necesarias que sen ser principais forman parte da actividade da empresa e dos seus empregados.
Convenio01/01/2011 - 31/12/2014Convenio 2011 - 2014
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010