Eulen, S.A., Servicios Auxiliares

O presente convenio colectivo será de aplicación ao persoal que desenvolve a súa actividade profesional en EULEN, S.A., Servicios Auxiliares, dedicada ás actividades de atención e información a terceiros, de lecer e tempo libre, acompañamento de trens, loxística de distribución e reposición, control, prevención e redución de perdas, traslado interno en instalacións así como exterior, de plataformas telefónicas, de promocións comerciais, de asistencia administrativa, de lectura de contadores, de servizos de celaduría, de portería e de ordenanza, e toda clase de servizos integrais ou específicos a medida de clientes externos incluídos no obxecto social da empresa. E todo iso, con exclusión daquelas actividades que, polas súas peculiaridades, estean reguladas por un convenio sectorial específico.

Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011