Expertus Servicios Hoteleros, S.L.

O presente convenio colectivo é de aplicación en todos os centros e lugares de traballo que ten Expertus Servicios Hoteleros, Sociedad Limitada, repartidos polo territorio estatal, así como a aqueles que poidan abrirse no futuro e durante a vixencia do mesmo.

Revisión10/10/2013 - 31/03/2018Sentencia nulidade do convenio
Convenio01/04/2013 - 31/03/2018Convenio 2013 - 2018