Faro de Vigo, S.A.

O convenio afecta a totalidade do persoal que presta servizos na empresa, tanto se realiza unha función técnica ou administrativa como se só presta un esforzo físico ou de atención. O persoal de calquera categoría que no sucesivo entre a prestar servizos na empresa quedará sometido a este convenio.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convenio 2015-2016
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Laudo plus de nocturnidade
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010