Ferrovial Servicios SA -servizo de restauración e atención a bordo de trens-

Este convenio afecta ás traballadoras e traballadores adscritos á actividade de restauración e atención a bordo dos trens, que presten os seus servizos nas unidades produtivas que comprenden as seguintes actividades:

●  Servizos a bordo dos trens, como acompañamento e atención a clientes, restauración, limpeza e mantemento, así como calquera outra que no futuro pudeseestablecerse, entre outras.

●  Servizos de apoio loxístico, como limpeza, mantemento de coches-camas e coches-liteiras ou outro material ferroviario desta índole, así como abastecimento e subministro de materiais necesarios para a prestación do servizo a bordo dos trens, entre outras.

●  Servizos de mantemento, como reparación, remodelación, mantemento e conservación do material utilizado para o desenvolvimento da actividade de restauración e atención a bordo dos trens, entre outras.

●  Servizos de apoio técnico-administrativo ou operativo, dependentes de cada actividade concreta ou común a todas elas.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020