Finanzauto

O convenio colectivo afectará, con carácter xeral, todos os empregados da empresa que pola súa categoría laboral estean comprendidos entre os niveis económicos 1 ao 10 da estrutura salarial de «Finanzauto, S. A.». Non obstante, aos traballadores vinculados á empresa por cualquera modalidade de contratación para fomentar o emprego, ou por algunha outra relación laboral común, seralles de aplicación o convenio colectivo na medida en que o contido do mesmo respecte ou supla as peculiaridades da súa contratación.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Convenio 2012
Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Convenio 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Modificacion temporal do convenio 2009-2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010