Fomento de Construcciones y Contratas, Xestión de Residuos da Mancomunidade de Municipios "Serra do Barbanza"

O presente Convenio Colectivo regulará as condicións de traballo da Empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. para o seu persoal adscrito ao servizo de Xestión dos Residuos Sólidos e Asimilábéis da Mancomunidade de Municipios da “Serra do Barbanza”.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2015 - 31/12/2018Convenio 2015-2018
Convenio01/01/2010 - 31/12/2014Convenio 2010 - 2014
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009