Fundación Meniños

Quedan comprendidas no ámbito funcional deste Convenio as actividades desenvolvidas por Fundación Meniños no ámbito de intervención social na familia, a infancia e a adolescencia así como aqueloutras actividades contidas no seu obxecto social.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012