Fundación Refuxio de Animais

O presente convenio colectivo ten por obxecto regular as relacións laborais do persoal laboral da Fundación Refuxio de Animais de Interese Galego.

Convenio10/01/2018 - 10/01/2022Convenio 2018-2022