Fundación Unicef - Comité Español

O presente convenio será de aplicación a todos os traballadores que presten servizo na Fundación coa única excepción da dirección executiva e dos directores que dependan directamente desta.
Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012