Fútbol profesional

O Convenio Colectivo establece e regula as normas polas que han de rexerse as condicións de traballo dos Futbolistas Profesionais que prestan os seus servizos nos equipos dos Clubs de Fútbol ou Sociedades Anónimas Deportivas (en diante, designados indistintamente como «Clubs/Sads» ou como «Club/SAD»), adscritos á liga Nacional de Fútbol Profesional (en diante, denominada como «LNFP»).
Convenio01/06/2016 - 30/06/2020Convenio colectivo 2016-2020
Convenio01/07/2014 - 30/06/2016Convenio 2014-2016
Revisión01/07/2014 - 30/06/2016Modificación convenio 2014-2016
Convenio01/01/2013 - 08/07/2014Prórroga Convenio tempada 2013/14
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011