General Óptica, S.A.

O presente convenio será de aplicación en todos os centros de traballo que a empresa “General Óptica, Sociedad Anónima” ten establecidos na actualidade ou que poida abrir nun futuro, sexa cal for a súa actividade, en todo o territorio do Estado español.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2017Convenio colectivo 2015-2017.pdf
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Prórroga do convenio até 2011