Gestagua (Culleredo)

O contido deste convenio é de aplicación a todas/os as/os traballadoras/es que presten os seus servizos na empresa Gestión y Técnicas del Agua, S.A., sempre que a súa actividade se encadre, a data da sinatura, no ámbito do denominado ciclo integral da auga, tanto con contrato indefinido como con contrato de distinta natureza a aquel. O ámbito territorial exténdese ao centro de traballo de Culleredo (antes O Burgo Culleredo).

Convenio01/01/2017 - 31/12/2019Convenio 2017-2019
Convenio01/01/2015 - 31/12/2015Convenio colectivo 2015-2016
Convenio01/01/2004 - 31/12/2007GESTAGUA_2004-2007.pdf