Grupo Champion (Supermercados Champion, S.A. e Grup Supeco-Maxor, S.L.)

O presente convenio colectivo estabelece as normas básicas que regulan as condicións mínimas de traballo do Grupo Champion (Supermercados Champion, S. A. e Grup Supeco-Maxor, S. L.) e dos traballadores incluídos no seu ámbito persoal e territorial.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Corrección táboas salariais 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio21/04/2016 - 31/12/2018Convenio coletivo 2016-2018
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Convenio01/06/2012 - 31/12/2012Convenio 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Sentenza de modificación da Audiencia Nacional
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Revisión01/01/2009 - 31/12/2010Revisión salarial 2009-2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010