Grupo Zena

O presente Convenio Colectivo é de aplicación ao persoal das empresas integrantes de Grupo Zena: Food Service Project, S.L., Grupo Zena de Restaurantes, S.A., Zena Grupo de Restauración, S.A., Grupo Zena Pizza, S.Com.P.A., Grupo Zena Tri, S.L., Iberdal Canarias, S.L., Kefco Restauración, S.L.

Convenio19/02/2016 - 01/01/2019Convenio 2016-2019
Convenio01/01/2011 - 01/01/2015Convenio 2011-2014
Revisión01/01/2011 - 31/12/2014Modificación do convenio
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010