Hertz de España, S.L.

Afectará este convenio os traballadores do cadro de persoal incluídos dentro das categorías expresamente sinaladas no artigo 9. Porén, ante a vontade expresada por parte dos membros das categorías de xefes administrativos de 2ª e xefes de taller de non seren afectados polo mesmo, ambas as partes respectan que así sexa, sen prexuízo de que individual ou colectivamente poida solicitarse novamente a súa aplicación e entendéndose que, de facelo así, ao traballador ou traballadores afectados seranlles aplicables as condicións previstas no convenio, así como outras gozadas antes de saírense do mesmo.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Revisión01/01/2016 - 31/12/2018Correción convenio 2016-2018
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012 - 2014
Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Convenio 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Convenio 2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Modificación convenio 2007-2008