Hostal dos Reis Católicos, Paradores de Turismo de España, S.A.

O Convenio será de aplicación a todos os empregados do Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela, así como aos que sexan contratados durante a súa vixencia, exceptuándose da súa aplicación, o réxime retributivo dos niveis 1 que será pactado individualmente cos titulares dos postos do devandito nivel, con respecto, en todo caso, dos mínimos que figuran nas táboas salariais. Non se aplicará en ningún dos seus aspectos aos cargos de confianza e asesoramento técnico non incluídos nas táboas salariais do presente Convenio.

Convenio01/01/2008 - 31/12/2010convenio_hostal_reis_catolicos_2008_2010.pdf