Hostalaría da Provincia de Ourense

Este convenio colectivo regula as relacións laborais de tódolos traballadores que desenvolven as súas funcións dentro de Ourense e a súa provincia, estean ou poidan estar incursos no acordo laboral de ámbito estatal para o sector de hostalería.

Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008