Ilunion Outsourcing SA (antes V2 Complementos Auxiliares SA)

O presente Convenio Colectivo establece as normas básicas das relacións laborais entre Ilunion Outsourcing SA (antes V-2 Complementos Auxiliares, S.A.) e os  seus traballadores, sexa cal sexa o seu grupo profesional, dedicados conxuntamente a prestar os servizos externos que se contemplen ou podan contemplarse no se obxeto social, así como os propios estructurais da entidade.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Prórroga convenio
Convenio01/01/2014 - 31/12/2016Convenio 2014-2016 (V2 Complementos Auxiliares SA)