Ilunion Seguridad S.A. (Antiga VINSA)

Están incluídas no campo de aplicación deste Convenio todas as actividades de prestación de servizos de vixilancia e protección de calquera clase de locais, bens ou persoas, leiras rusticas, leiras de caza, en canto aos distintos aspectos do réxime cinexético e dos establecementos de acuicultura e zonas marítimas protexidas con fins pesqueiros, así como servizos de escolta, transporte ou traslado cos medios e vehículos adecuados, depósito e custodia, manipulación e almacenamento de caudais, fondos valores, xoias, explosivos e outros bens e obxectos valiosos que precisen vixilancia e protección. Rexeranse tamén por este Convenio Colectivo as actividades de fabricación, distribución, instalación e mantemento de sistemas electrónicos, visuais, acústicos ou instrumentais.
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/07/2015 - 31/12/2016Convenio colectivo 2015-2016
Convenio01/01/2015 - 31/12/2015Convenio 2015 (VINSA)
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012-2014 (VINSA)
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Novo Convenio 2012 - 2014 (VINSA)
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012 (VINSA)
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008 (VINSA)
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008 (VINSA)