Instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia

O presente convenio é de aplicación e regula as condicións de traballo de todas as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que teñan por obxecto ou actividade económica a oferta e/ou prestación de servizos ocio-deportivos, exercicio físico-deportivos, actividades deportivas de golf e náuticas, vixilancia acuática e a mesma se realice en ximnasios ou estabelecementos, locais, clubs de natación, deportivos, tenis, etc, de titularidade pública ou privada.

Revisión01/01/2016 - 31/12/2018Sentencia TSXG sobre os artigos 1 e 23 do convenio 2016-2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013-2015
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012