Instalacións deportivas e ximnasios (estatal)

O presente Convenio é de aplicación e regula as condicións de traballo de todas as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que teñan por obxecto ou actividade económica a oferta e/ou prestación de servizos de lecer-deportivo, exercicio físico ou práctica físico-deportiva e vixilancia acuática.
Convenio01/01/2018 - 31/12/2019Convenio 2018-2019
Revisión14/10/2015 - 31/12/2016Sentencia sobre anulación parcial dos artigos 1 e 40
Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2015Correción de erros do convenio 2014-2015
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas Salariais 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Revisión salarial 2007
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009
Convenio01/01/2005 - 31/12/2009Regulamento Comisión Paritaria e Formación profesional
Convenio01/01/2004 - 31/12/2005Convenio 2004-2005