KIABI (Kiabi España KSCE, S.A, antes Moderropa, S.A.)

O presente convenio colectivo será o aplicable a todos os traballadores da empresa Moderropa S.A. (nome comercial KIABI), con independencia de cal sexa o seu centro de traballo dentro do territorio estatal.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010