LANOCA EXHIBICIÓN, S.L. - Centro de traballo CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA

O presente Convenio Colectivo regula as relacións laborais entre a empresa e os traballadores de Lanoca Exhibición S. L. que presten o seu servizo no centro de traballo denominado CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA, sito na Avenida de Alfereces Provisionais s/n (Pontevedra).

Convenio01/01/2005 - 31/12/2006cinebox_pontevedra_noPW.pdf