Limpeza da Casa do Concello de Vigo - Mantelnor Limpiezas

Este convenio regulará as condicións de traballo en tódalas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que desenvolvan a actividade de limpeza  e hixenización da Casa do Concello e outras dependencias municipais do Concello de Vigo, así como tódolos elementos estruturais e mobiliarios que os  compoñen, así como calquera outra actividade que fundamentalmente consista na Limpeza dos mesmos.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019