Limpeza de Edificios e Locais da Provincia de Pontevedra

Este convenio regula as condicións de traballo en todas as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que desenvolvan a actividade de limpeza e hixienización de toda clase de edificios, locais, oficinas, así como todos os elementos estruturais e mobiliarios que os compoñen e dependencias do transporte terrestre, aéreo e marítimo, así como calquera outra actividade que fundamentalmente consista na limpeza.

Revisión23/08/2016 - 31/12/2017Acordo da Comisión Paritaria
Convenio01/01/2011 - 31/12/2017Convenio colectivo 2011-2017
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010