Limpeza de institucións hospitalarias da provincia de Ourense

Este convenio colectivo afecta as empresas dedicadas á limpeza de institucións hospitalarias pechadas da Seguridade Social en Ourense e no ámbito de aplicación deste convenio a todos os/as traballadores/as dependentes destas empresas e que presten os seus servizos nas institucións hospitalarias pechadas da Seguridade Social da provincia de Ourense. (Adhesión a este convenio do persoal da concesionaria de limpezas do Hospital de Verín pertencentes á empresa SERALIA no BOP nº 57, 11/03/2009).

Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2013Acta requisitos vacante
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2008Convenio 2008