Limpeza do Centro San Rafael de Castro

As estipulacións deste Convenio Colectivo teñen carácter de mínimas e son de aplicación a todo o persoal de limpeza que presta os seus servizos no Centro Rehabilitador de San Rafael de Castro de Ribeiras de Lea.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2912Convenio 2010-2012
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008