Limpeza do Hospital Abente y Lago da Coruña (ISS Facility Services S.A)

O presente convenio colectivo será de aplicación ao persoal de limpeza que presta os seus servizos no Hospital Abente y Lago de A Coruña para a empresa adxudicataria no mencionado servizo e que actualmente e a empresa ISS Facility Services S.A. afectando de igual maneira a todas as empresas que no futuro poidan resultar adxudicatarias deste servizo. O presente texto supón a equiparación co persoal estatutario do SERGAS. A súa vixencia é indefinida.

Convenio10/01/2007 - 31/12/2015Convenio da limpeza do Abente y Lago