Limpeza do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Limpezas Faro, S.L. (antes Valoriza Facilities, SAU, antes EULEN, S.A.)

As estipulacións deste Convenio serán de aplicación ao persoal de limpeza adscrito á empresa concesionaria do servizo no centro de traballo do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2020Convenio 2016-2020
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011 - 2013
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010