Limpeza e mantemento de cabinas telefónicas (EULEN)

Convenio colectivo para o persoal de mantemento, recadación, reconto de moedas, limpeza e publicidade de cabinas telefónicas, soportes e teléfonos de uso público da empresa contratista Eulen, S.A.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2009LIMPEZA_DE_CABINAS_EULEN_2007-2009.pdf