Limpeza e Recollida de Vigo, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.)

Este convenio colectivo regulará as condicións de traballo da empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. co seu persoal adscrito aos servizos de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, limpeza urbana e de praias da cidade.
Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Convenio 2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016 - definitivas
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Táboas salariais 2015 e 2016
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboas salariais 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008