Limpeza e Recollida do Concello de Lugo, URBASER S.A.

Quedan sometidos ás estipulacións deste convenio, os traballadores da Empresa concesionaria dos servizos de limpeza, viaria, recollida e transporte de residuos do Excmo. Concello de Lugo, así como os traballadores adscritos ao punto limpo.

Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Taboas salariais 2015
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012 - 2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Táboa salarial 2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2011Revisión salarial 2009-2010-2011
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Convenio 2007-2011