Limpeza viaria do Concello de Moaña, URBASER, S.A.

O presente convenio colectivo é de ámbito de empresa e regula as relacións laborais na empresa concesionaria do Servizo Público de limpeza viaria do Excmo. Concello de Moaña: URBASER S.A.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012