Limpeza viaria e recollida de RSU dos concellos de Melide e Santiso, Celta Prix

Convenio colectivo da empresa Celta Prix que afecta os traballadores pertencentes ao servizo de limpeza viaria e recollida de R.S.U. dos concellos de Melide e Santiso.

Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Convenio 2011
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010