LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A. (LINORSA) - Persoal de limpeza do centro de especialidades do Ventorrillo adscrito ao CHUAC

O presente convenio colectivo será de aplicación ao persoal de limpeza que presta os seus servizos no Centro de Especialidades do Ventorrillo na Coruña para a empresa adxudicataria no mencionado servizo, que actualmente é a empresa Limpiezas del Noroeste S.A (LINORSA). Afectando de igual maneira todas as empresas que no futuro poidan resultar adxudicatarias deste servizo.

O presente convenio colectivo iniciará a súa vixencia o 1 de marzo de 2009, con carácter indefinido, podendo ser denunciado aos efectos de negociación e revisión no último mes de cada ano natural, seguindo vixente en todos os seus contidos e sendo de plena aplicación ate que sexa substituído por outro convenio negociado entre as partes.

Convenio01/01/2009 - 31/12/2015Convenio da limpeza do Centro de Especialidades do Ventorrillo