M. Caeiro, S.A.

As normas do presente convenio serán de aplicación a tódolos traballadores da empresa M. Caeiro, S.A., NIF A-15018146, con carácter provincial da Coruña.

Convenio01/01/2002 - 31/12/2004Convenio 2002-2004