Maconsi S.L., centro de traballo do Polígono do Tambre

O presente Convenio Colectivo é de aplicación ao persoal ao servizo da empresa MACONSI S.L. que presta servizos no centro de traballo denominado “centro loxístico” que esta posúe no Polígono do Tambre, en Santiago de Compostela.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008