Mantelnor Outsourcing, S.L

O presente Convenio Colectivo regula as relacións de traballo entre "Mantelnor Outsourcing S.L." (antes denominada "Mantelnor Galicia") e o seu persoal, calquera que sexa a súa zona habitual de traballo ou na que poidan realizar a súa actividade, de conformidade coas  necesidades de atención aos pedidos de servizos recibidos, ou os contratos de explotacións industriais realizados e sexa cal for a actividade realizada ou posto de traballo ocupado.
Convenio01/01/2016 - 31/12/2021Convenio 2016-2021
Convenio01/01/2009 - 31/12/2014MANTELNOR_OUTSOURCING_09_14.pdf
Convenio01/01/2004 - 31/12/2008BOE_Convenio_Colectivo_2004-2008.pdf