Manufacturas e Comercio de Vidro Plano da Provincia de Pontevedra

O presente Convenio regulará, desde a data da súa entrada en vigor, as relacións económicas e laborais entre as empresas e traballadores encadrados no Sector de Manufacturas e Comercio de Vidro Plano, que non teñan convenio Colectivo de Empresa.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convénio 2015-2016
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012 - 2014
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008