MAVIVA, S.A.

O presente Convenio regulará as condicións ás que se terán que axustar as relacións laborais entre a empresa Maviva, S.A. e os seus traballadores, tanto os actuais como aqueles que nun futuro se poidan incorporar.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009