Mediterránea SL (servizo de cociña do Hospital Provincial de Pontevedra)

O presente convenio aplicaráse a todas/os as/os traballadoras/es adscritas/os ao servizo de cociña do Hospital Provincial de Pontevedra, que a empresa Mediterránea de Catering S.L., actual adxudicataria, ou a empresa que a poda substituir, haxa concertado co Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convenio Mediterranea SL (cociña Hospital Provincial de Pontevedra)