Nea F3 Ibérica, S.L.

Este convenio colectivo regulará a partir da súa entrada en vigor as condicións laborais de todo o persoal da empresa Nea F-3 Ibérica, S.L., na totalidade dos seus centros de traballo, presentes e futuros.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Prórroga do convenio para 2016 e 2017
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio colectivo 2013
Convenio01/01/2009 - 31/12/2009NEA_F-3_2009.pdf