Orquestra Xacobeo

Este convenio establece as normas polas que se rexen as condicións laborais das traballadoras e traballadores que prestan servizos na empresa Carlos Martinez Tilve (Orquestra Xacobeo) na provincia de Pontevedra. O persoal laboral comprenderá tanto o persoal fixo como o temporal, calquera que sexa a modalidade contractual de cada un, e comprenderá tanto as traballadoras do rexime xeral como as relacións laborais de carácter especial. 

Convenio12/07/2016 - 10/07/2020Convenio 2016-2020