Pans & Company / Eat Out

O presente convenio regula as relacións de traballo entre as empresas "Pansfood, Sociedad Anónima" e "Atitlan Foods, Sociedad Limitada", e o seu persoal dependente, tanto se presta os seus servizos nos diversos estabelecementos abertos ao público como na estrutura da mesma, mesmo baixo calquera outro nome comercial.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012-2015