Paradores de Turismo de España, S. A.

O presente convenio xeral de empresa aplicarase en todos os centros de traballo de hostalaría e oficinas centrais de Paradores de Turismo de España, S. A., excepto nos hoteis “San Marcos” de León e no Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela, que se rexerán polos seus propios convenios.

Revisión08/06/2016 - 08/06/2019Plano de igualdade 2016-2019
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009Convenio 2008-2009