Perfumaría e afíns

O presente convenio será de aplicación en todos os centros de traballo daquelas empresas cuxa actividade ou actividades - sexan ou non con carácter exclusivo- consistan na fabricación, investigación, importación, distribución e/ou venda de produtos de perfumaría, cosmética, barbaría, de hixiene e coidado persoal e/ou de produtos cubertos pola normativa de cosméticos española vixente en cada momento, así como materias primas simples ou compostas vinculadas ao contido dos mesmos, esencias e aromas. Enténdese por distribución a comercialización e posta no mercado de produtos amparados por marcas das que a empresa membro sexa titular ou licenciataria, con carácter exclusivo, para o Estado español.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convenio colectivo 2015-2016
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Actualización salarial para 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Revisión salarial 2013
Convenio08/10/2012 - 31/12/2013convenio 2012 - 2013.pdf
Revisión01/01/2012 - 31/12/2013Modificación do convenio colectivo estatal
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial 2010-2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Corrección de erros do convenio
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011