Perrucarías de Donas, Cabaleiros, Unisex e Beleza

Este convenio establece as normas laborais polas que se rexerán todas as empresas dedicadas ao sector de perrucaría de donas, cabaleiros, unisex e beleza, estean ou non encadradas na Fepega.

Queda comprendido neste convenio aquel persoal que preste o seu traballo ou exerza as funcións características desta actividade en sanatorios, colexios, círculos de recreo, hoteis, balnearios, espectáculos públicos, grandes almacéns, etc., salvo que especificamente estivesen reguladas as súas actividades por outras disposicións propias das empresas de que dependan.

Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010