Primark Tiendas, SLU

Quedan comprendidos todos os traballadores que presten os seus servizos con contrato laboral nas empresas incluídas no ámbito de aplicación, tanto se os traballos que realizan son mercantís, coma se son de calquera outra actividade que se desenvolva dentro do centro de traballo e pertenzan á empresa incluída no presente ámbito.

Convenio23/08/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión01/10/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016 (a partir de outubro)
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Revisión01/10/2015 - 31/12/2015Taboas salariais 2015 (a partir de outubro)
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboas salariais para 2015
Revisión01/10/2014 - 31/12/2014Táboas salariaies dende outubro de 2014
Convenio31/10/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016
Revisión01/10/2013 - 31/12/2014Táboas salariais para 2013 e 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Plan de igualdade
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012