Producciones Artísticas Alarma SL

Este convenio regula e establece as normas polas que se rexen as condicións laborais das traballadoras e traballadores da empresa Producciones Artísticas Alarma SL.O persoal laboral comprenderá tanto o persoal fixo como o temporal, calquera que sexa a modalidade de cada un. E comprenderá tanto o persoal trabalhador do réxime xeral, como as relacións laborais de carácter especial.

Convenio19/06/2016 - 10/06/2020Convenio 2016-2020